Industria de pasta e papel

Industria de pasta e papel

Industria de pasta e papel

Na industria do papel, necesítanse un gran número de selos mecánicos no bombeo, refinado, cribado, mestura de pasta, solución en branco e negro, cloro e revestimento.
Nos últimos anos, co aumento continuo do proceso de fabricación e fabricación de papel, así como a crecente demanda de augas residuais de fabricación de papel e de fabricación de papel, é necesario satisfacer a demanda da industria de fabricación de papel para unha mellor utilización. de augas residuais.